predstavitev predpisov

Emisijski standard WLTP


Izboljšanje življenja in dostopnost "ničelnih emisij" za vse.

Naša obljuba

Pri družbi Renault se trudimo, da bi vam izboljšali in poenostavili življenje. Že desetletja si prizadevamo, da bi vam ponudili vozila z večjo učinkovitostjo in manj onesnaževanja. 

Zavezani smo k zmanjšanju vpliva naših vozil na okolje. Zahvaljujoč naši tehnologiji Zero Emissions (Z.E.) smo postali pionirji na področju trajnostne mobilnosti za vse. 

Predpisi se spreminjajo, mi pa imamo pomembno vlogo pri teh spremembah. Začne se z upoštevanjem novega globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) za osebna vozila in lahka gospodarska vozila. Ta novi protokol omogoča potrošnikom dostop do podatkov o porabi goriva in emisijah onesnaževal, ki veliko natančneje odražajo vsakodnevno uporabo vozila.   

Razumevanje sprememb predpisov: WLTP in RDE

1. septembra 2017 je začel veljati standard WLTP, ki postopoma nadomešča protokol NEDC (New European Driving Cycle – Novi evropski vozni cikel). Poleg omenjenega novega protokola je v uporabi še en protokol: emisije pri dejanski vožnji (RDE). Oba protokola zagotavljata dostop do rezultatov porabe in emisij, ki odražajo dejansko vsakodnevno uporabo. Odkrijte ju. 

 **NEDC, novi evropski vozni cikel 
 ***RDE, emisije pri dejanski vožnji
Kaj je certifikacijski protokol?
To je sklop obveznih preizkusov, ki potrjujejo, da so vsa nova vozila na trgu skladna s predpisi. Cilj je preveriti, ali so vsa vozila skladna s predpisi glede emisij, ki jih običajno imenujemo emisijski standardi. Trenutno je v veljavi standard Euro 6. 

Preizkusi potekajo v laboratoriju, izvajajo pa jih neodvisne organizacije (v Franciji je na primer to UTAC). Temeljijo na standardiziranih voznih ciklih (dolžina, hitrost, oprema, temperatura itd.) in merijo emisije onesnaževal ter CO₂ in porabo goriva za vozila z zgorevalnim motorjem. Te meritve vam tako omogočajo primerjavo zmogljivosti modelov različnih proizvajalcev. Trenutno so ti podatki objavljeni v katalogih in na spletnih straneh proizvajalcev.
Od NEDC do WLTP
Pred septembrom 2017 se je uporabljal certifikacijski protokol z laboratorijskim preizkusom NEDC, ki je bil referenčno merilo vse od 90. let prejšnjega stoletja. Ta protokol je postal zastarel, saj ni dohajal razvoja avtomobilskih tehnologij. NEDC je postopoma zamenjal WLTP. 

Kakšna je razlika med obema protokoloma? Vozni cikel WLTP je daljši in natančnejši od cikla NEDC. Hitrosti med preizkusom so višje, razpon temperatur je večji in upoštevana je vsa oprema vozila (glejte spodaj). Te izboljšave zagotavljajo rezultate, ki so precej bliže dejanskim vrednostim med vsakodnevno vožnjo.   
Primerjava preizkusa NEDC in WLTP

Oglejte si razlike med preizkusoma NEDC in WLTP.

NEDCWLTP
ZnačilnostiTrajanje cikla (min)

Razdalja (km)

Povprečna hitrost (km/h)

Največja hitrost (km/h)

% časa postankov
20

11

34

120

24
30

23

47

131

13
RezultatiRezultati preizkusa se zelo razlikujejo od razmer pri dejanski uporabi.

Na voljo en rezultat na model/motor/menjalnik
Rezultati preizkusa so bolj podobni razmeram pri dejanski uporabi.

Za vsak model/motor/menjalnik sta na voljo en najmanjši in en največji rezultat  
Ker so razmere preskušanja bolj podobne razmeram pri dejanski uporabi, lahko rezultati prikazujejo večjo porabo goriva in več emisij v primerjavi z informacijami iz kataloga. Vendar pa to ne vpliva na dejansko dnevno porabo. Gre samo za natančnejši odraz porabe goriva in ravni emisij, saj se pri protokolu WLTP poleg izbrane opreme in možnosti upošteva tudi vrsta vozila. Poleg tega je ta meritev ocenjena na podlagi sklopa rezultatov, pridobljenih med preizkusom (v nasprotju z enim rezultatom na model pri protokolu NEDC).
Emisije pri dejanski vožnji (RDE)
Čeprav so pogoji preizkusnih ciklov WLTP strožji kot pri protokolu NEDC, še vedno niso upoštevani vsi parametri dejanske uporabe vozila, zato je dodan še preizkus RDE. 

Ta preizkus, ki se izvaja na cestah v dejanskih voznih razmerah, dopolnjuje certifikacijski protokol WLTP s preverjanjem dejanskih ravni onesnaževalnih emisij vozila. 

Skupina Groupe Renault je že začela obveščati stranke o rezultatih preizkusov emisij onesnaževal po protokolu RDE pri novih vozilih, registriranih po maju 2016. Za več informacij obiščite grouperenault.com/RDE.
Časovni okvir
• Med septembrom 2017 in septembrom 2018 morajo biti po protokolu WLTP certificirana vsa nova vozila na trgu (nov model/motor).
• Po septembru 2018 morajo biti po protokolu WLTP certificirana vsa nova vozila, prodana pri pooblaščenih prodajalcih.
• Da bi poenostavili postopek, so regulativni organi od proizvajalcev zahtevali, da do konca leta 2018 navajajo samo rezultate po standardu NEDC. Skladno s tem se rezultati za vsa vozila, certificirana po standardu WLTP, do začetka leta 2019 pretvarjajo v enakovredne vrednosti po standardu NEDC. Ti podatki bodo uporabljeni za izračun ustreznega davka v zadevnih državah.
• Z januarjem 2019 vsi objavljeni podatki predstavljajo izključno vrednosti WLTP.
• Vzporedno z uvajanjem standardnega protokola WLTP se za zmanjšanje vpliva na okolje postopoma razvija tudi emisijski standard, s katerim morajo biti skladna vozila. Skladno s tem je bil januarja 2020 uveden standard Euro 6D.
Kaj to pomeni za vas?
Omeniti je treba, da se zmogljivost vozila in dejanska poraba goriva ne spremenita in nista odvisni od uporabljenega standardnega protokola.

Vrednosti emisij CO₂ in porabe goriva, ki jih objavljajo proizvajalci, pa bodo seveda večje, ker novi protokol WLTP bolje odraža dejansko vsakodnevno uporabo vozila. 

Preprosto povedano je standard WLTP natančnejši od standarda NEDC, a ne spremeni dejanske zmogljivosti ali porabe vašega vozila.

Naše rešitve

Še naprej bomo certificirali naša vozila v skladu s trenutnimi predpisi. 

Z januarjem 2018 je družba Renault na trgu predstavila prva vozila, certificirana po novem postopku. Po septembru 2018 pa morajo biti po postopku WLTP certificirana vsa nova vozila Renault, prodana v mrežah pooblaščenih prodajalcev. Ker je naš cilj tudi, da vam omogočimo aktivno udeležbo pri zmanjševanju vpliva vozila na okolje, vam ponujamo nabor pametnih in odgovornih rešitev preko programa Driving ECO₂.
Cilj programa Driving ECO₂ je zmanjšati porabo goriva in emisij CO₂ z optimizacijo uporabe vozila. Program Driving ECO₂ je sestavljen iz vgrajenih in zunanjih komponent:
  •  Vgrajene komponente vključujejo opozorilnik za prestavljanje, gumb za način ECO, možnost poročila o vožnji z "eko rezultatom" in program za učenje s sprotnimi nasveti za varčno vožnjo in optimiziranje porabe goriva.
  • Zunanje komponente vključujejo eko rezultate in usposabljanje za varčno vožnjo za podjetja.

Preseganje pričakovanj trga in sprememb predpisov

Družba Renault upošteva navedene nove predpise (protokole in standarde) in si še naprej proaktivno zastavlja dodatne cilje:
  • V odziv na zahteve za dizelske motorje na trgu bomo za zmanjšanje emisij onesnaževal v dejanskih razmerah prilagodili naše dizelske motorje in jih opremili s tehnologijo selektivne katalitične redukcije.
  • Vsi novi bencinski motorji bodo opremljeni s filtri trdnih delcev, ki omogočajo večjo zmogljivost, manj emisij in manjšo porabo.
  • Do leta 2022 bo naša ponudba vključevala 8 novih povsem električnih modelov Z.E. in 12 novih elektrificiranih modelov (HEV, P-HEV).