Nove oznake za nove dizelske in bencinske motorje

Odkrijte nove dizelske motorje Blue dCi in bencinske motorje s filtrom trdnih delcev.
DIzelski motorji BLue dCi
     
Novi dizelski motorji Blue dCi so za zmanjšanje emisij onesnaževal opremljeni s sistemom selektivne katalitične redukcije (SCR*), ki deluje s tekočino AdBlue®. S to tehnologijo se dušikov oksid (NOx), ki ga proizvajajo dizelski motorji, razgradi v nenevarne pline (vodna para in dušik). Ta tehnologija je učinkovita v vseh situacijah in nima vpliva na zmogljivost motorjev Blue dCi. Njena uporaba zagotavlja skladnost z novimi standardi, ki so strožji in zahtevnejši. 

Prednosti 
Tekočina AdBlue je brezbarvna in nestrupena vodna raztopina, sestavljena iz 32,5 % čiste sečnine in 67,5 % demineralizirane vode. AdBlue je na voljo na večini bencinskih črpalk. Vozilo vas postopoma opomni, kdaj je treba doliti tekočino AdBlue.

Pomembna opomba 
Tekočino AdBlue je treba uporabiti v čisti obliki. Ima svoj rezervoar, ki je preprosto dostopen prek skupnega zunanjega pokrova za rezervoar za dizelsko gorivo ali prek lastnega pokrova. V rezervoar za dizelsko gorivo ni dovoljeno točiti tekočine AdBlue in obratno. Če pride do napake pri točenju, ne zaženite motorja, saj lahko poškodujete sistem SCR.
Bencinski motorji s filtrom trdnih delcev
Novi bencinski motorji z neposrednim vbrizgavanjem so za zmanjšanje emisij trdnih delcev zdaj opremljeni s filtrom trdnih delcev (FAP), ki je del izpušnega sistema. S to tehnologijo se odstranijo trdni delci iz izpušnih plinov tako, da jih prestreže mikroporozna satasta struktura, nato pa se delci sežgejo s postopkom redne in samodejne regeneracije. Bencinske motorje, opremljene s to tehnologijo, smo preimenovali v TCe FAP.

Prednosti 
Filtra trdnih delcev ni treba vzdrževati. Ne vpliva na vožnjo vašega vozila. Prav tako ne vpliva na porabo goriva in emisije CO2.
(*) Pri selektivni katalitični redukciji se vbrizgava amonijak (imenovan NH3) iz tekočine AdBlue v katalizator izpušnih plinov. Pri nastali kemični reakciji se dušikov oksid (NOx) razgradi v neonesnaževalne pline (vodna para in neškodljiv dušik).
Emisijski standart WLTP
Predpisi, ki so bolje prilagojeni dejanski vožnji in dnevni porabi goriva.