pogosta vprašanja in odgovori

VAS ZANIMA VEČ O DOLGOROČNEM NAJEMU?

Vaše zaupanje nam veliko pomeni, zato si želimo, da se počutite informirano na vsakem koraku do vašega novega vozila. S tem namenom smo pripravili seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov. V primeru dodatnih vprašanj ali potrebe po dodatnih informacijah stopite v stik z nami.
1. ALI JE DOLGOROČNI NAJEM PRIMERNA OBLIKA FINANCIRANJA ZAME?
Dolgoročni najem je vrsta lizinga namenjena vsem, ki jih zanima uporaba in ne nakup vozila po koncu pogodbenega razmerja. Po končani dobi najema pri poslovnem najemu ne pride do prenosa lastništva vozila od najemodajalca (banke) na najemnika (stranke). Priporočamo, da si preberete značilnosti vsake oblike financiranja ali stopite v kontakt z RCI Banque SA, bančna podružnica Ljubljana, ki posluje kot Mobilize Financial Services in Mobilize Lease&Co, kjer vam bodo z veseljem svetovali. Odločitev naj bo odvisna od vaših potreb in želja.
2. KOLIKO RAZPOLOŽLJIVEGA MESEČNEGA DOHODKA LAHKO NAMENIM ZA DOLGOROČNI NAJEM?
Ob sklenitvi nove pogodbe za dolgoročni najem razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom ne sme preseči 60%. Ne glede na višino mesečnega dohodka mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz obstoječih kreditnih/lizing pogodb in upoštevanju stroškov za življenje ter najemnine (zneska določena iz strani banke) vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 100 €. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja, po merilih določenih z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.
3. KAKŠNA JE MOJA KREDITNA SPOSOBNOST? KAJ PREDSTAVLJA IZRAZ "SISBON"?

Kreditna sposobnost je odvisna od višine osebnih prihodkov, od trenutne zadolženosti in števila oseb, ki jih kreditojemalec preživlja. Po odobritvi kredita vam mora ostati znesek prihodkov v višini, ki jo določa Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva in Zakon o izvršbi in zavarovanju. Bonitetno oceno preverite v Moj SISBON spletni aplikaciji, ki vsakemu posamezniku omogoča vpogled v zbrane podatke v sistemu SISBON. Dostop do aplikacije in dodatne informacije najdete tukaj, več o sami storitvi SISBON pa si lahko preberete v tej zloženki. V kolikor ste poslovni subjekt in vas zanima vaša bonitetna ocena, jo preverite v Moj SISBIZ spletni aplikaciji, ki vsakemu posamezniku omogoča vpogled v zbrane podatke v sistemu SISBIZ. Dostop do aplikacije in dodatne informacije najdete tukaj, več o sami storitvi SISBIZ pa si lahko preberete v tej zloženki. 

4. KOLIKO ČASA JE POTREBNO ČAKATI NA ODOBRITEV FINANCIRANJA?

Naša zaveza je, da vam podamo odgovor v roku 5 ur (ob upoštevanju delovnika med tednom od 8:00 do 16:00 ure).

5. ALI LAHKO PRIDOBI FINANCIRANJE OSEBA, KI OPRAVLJA DELO ZA DOLOČEN ČAS?

Da. Za podpis pogodbe za kredit ali finančni lizing je potrebno vključiti poroka , ki bo v primeru izpada rednega dohodka zagotovil, da bodo obveznosti do kreditodajalca oz. lizingodajalca poravnane. Vedno se je mogoče dogovoriti tudi individualno, glede na morebitne druge indikatorje. Za več informacij stopite v kontakt z RCI Banque SA, bančna podružnica Ljubljana, ki posluje kot Mobilize Financial Services in Mobilize Lease&Co, na telefonsko številko 080 18 87 ali na elektronski naslov: poslovni.najem@si.mobilize-fs.com.

6. Kolikšna je najvišja starost posameznika, ki še lahko sklene financiranje?

Pogodba o dolgoročnem najemu mora imeti zapadlost do posameznikove starosti 80 let. Na primer: v kolikor želite pri 75-ih letih skleniti kredit za svoje vozilo, lahko sklenete pogodbo za dolgoročni najem za obdobje 5 let, saj boste ob zapadlosti pogodbe stari 80 let.

7. ALI JE MOŽNO PREDČASNO PREKINITI POGODBO O DOLGOROČNEM NAJEMU?

Da. Pogodbo o dolgoročnem najemu vozila lahko predčasno prekinete ob predhodni najavi in dogovoru. Ob vračilu vozila se izvede ogled, popis morebitnih poškodb ter oceni splošno stanje vozila. S predčasnim vračilom vozila so povezani stroški, ki znašajo 1% novo nabavne vrednosti vozila za vsak mesec predčasno zaključene pogodbe. Obveznost najemnika znaša tudi vsa ugotovljena škoda na vozilu ter neporavnani zahtevki do najemnika tretjih oseb. Predčasna prekinitev pogodbe o najemu vozila običajno predstavlja visok strošek, zato je ob sklenitvi pogodbe smiselno razmisliti o dobi najema, skupnem številu prevoženih kilometrov ter strošku najema, ki ga boste lahko plačevali na mesečni ravni in z vozilom upravljali do konca pogodbenega razmerja.

8. KAJ SLEDI, KO JE ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV VEČJE/MANJŠE OD PREDVIDENIH/DOLOČENIH V POGODBI?

Če prevoženi kilometri presegajo predvideno število kilometrov za več kot 3.000 km, se naredi obračun, kjer se upoštevajo vsi kilometri, ki odstopajo od opredeljenih v najemni pogodbi. Prekoračeni kilometri v višini do 3.000 km se pri obračunu ne upoštevajo. Cena dodatnega prevoženega kilometra znaša 0,15 EUR brez DDV. Če je število prevoženih kilometrov manjše od predvidenega števila kilometrov za vsaj 3.000 km se izvede obračun za vračilo manj prevoženih kilometrov. Cena vračila neprevoženega kilometra znaša 0,07 EUR brez DDV. Preostali kilometri se povrnejo v višini do največ 10.000 km. Do povračila neporabljenih kilometrov je najemnik upravičen le ob rednem zaključku pogodbe in ne v primeru predčasnega prenehanja pogodbe.

9. ALI JE MOGOČE SKLENITI FINANCIRANJE PREKO INTERNETA (ONLINE)?

Ne. Za sklenitev financiranja se je potrebno najprej oglasiti neposredno pri pooblaščenem prodajalcu, kjer se dogovorite za izbrano vozilo in pri njemu izpolnite potrebno dokumentacijo za sklenitev financiranja.

10. ALI JE MOGOČ PODPIS DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE NA DALJAVO (ONLINE)?

Da. Ko v fizični obliki izpolnite vso dokumentacijo in jo oddate pri pooblaščenem trgovcu, boste morali najprej počakati na pregled dokumentacije in vaše bonitetne ocene. Ko bomo vašo vlogo prejeli in pregledali, bomo vašemu prodajalcu podali odgovor glede možnosti sklenitve financiranja. V kolikor se boste s ponudbo strinjali, boste preko elektronske pošte prejeli povezavo do vaše pogodbene dokumentacije, ki jo boste lahko prebrali in podpisali na daljavo, s čimer boste sklenili financiranje. Podpis je mogoče izvesti preko katerih koli mobilnih naprav (mobitel, tablica, osebni računalnik).

11. ALI JE V ČASU TRAJANJA NAJEMA OBVEZNA MENJAVA PNEVMATIK?

Menjava pnevmatik je za vse lastnike vozila obvezna dvakrat letno, in sicer 15. novembra in 15. marca. Na novembrski datum je potrebno na vozilo namestiti zimske pnevmatike, z marcem pa lahko ponovno uporabljate letne, lahko pa se odločite za celoletne pnevmatike.

12. KDAJ JE STRANKA UPRAVIČENA DO NADOMESTNEGA VOZILA?

Stranka je upravičena do nadomestnega vozila iz pogodbe poslovnega najema v času rednega servisa po programu proizvajalca. V primeru škode na vozilu iz naslova kasko zavarovanja se upravičenost do nadomestnega vozila preverja iz kasko police preko škodnega centra.

13. ALI LAHKO STRANKA ODKUPI VOZILO PO ZAKLJUČKU POGODBE?

Odkup je možen po dogovorjeni buy-back shemi, in sicer preko zunanje avkcijske dražbe. Svojo namero odkupa vozila prodajalci izrazijo tako, da ponudijo najvišjo ceno, po kateri so pripravljeni odkupiti vozilo. Mesec dni pred formalnim zaključkom pogodbe bo stranka obveščena preko e-maila o bližajočem se zaključku najema. V kolikor stranka še ni izkoristila maksimalne časovne ali kilometrske komponente, ji bo ponujeno podaljšanje pogodbe.

14. ALI LAHKO STRANKA ZAMUJA S SERVISOM VOZILA?

Pogodba o dolgoročnem najemu vključuje stroške servisnih posegov, predvidenih s strani proizvajalca. Najemnik mora z vozilom upravljati kot dober gospodar in v skladu s predvidenimi servisnimi intervali svoje vozilo redno servisirati. Servisne posege je potrebno izvajati v kilometrskih in časovnih intervalih, ki jih določi proizvajalec, sicer pride do izgube garancije, kar posledično vpliva na samo vrednost vozila. Ob zaključku najema se preveri tudi izvajanje vseh predpisanih vzdrževalnih del ter v primeru odstopanja se to upošteva pri vrednosti vozila.

15. ALI MORA BITI VOZILO OB VRAČILU V CELOTI POPRAVLJENO?

V času najema vozila mora biti slednje kasko zavarovano z največ 1% odbitne franšize ter vključeno krajo. Ob nastanku škodnega primera se obvesti najemodajalca in zavarovalnico ter odpravi škodo v pooblaščeni servisni delavnici. V kolikor škodni dogodek nastane tik pred zaključkom pogodbe, najemodajalec dovoljuje vračilo vozila brez odprave škode. Najemnik predloži zapisnik o škodi in ta se ne bo upoštevala pri cenitvi vozila.

16. ALI DOBI STRANKA V PRIMERU TOTALKE, KO VOZILO NI MOŽNO PORPAVITI, NOVO VOZILO?

V primeru totalne škode na vozilu, torej kadar je strošek popravila večji od 50% trenutne vrednosti vozila, se škodni dogodek smatra kot ekonomska totalka. Pogodba o poslovnem najemu vozila se prekine, nato pa s prejeto zavarovalnino skušamo poplačati vse stroške, ki so opredeljeni v Splošnih pogojih o operativnem lizingu. Stranka lahko sklene novo pogodbo o najemu vozila.


ODKRIJTE OSTALE OBLIKE FINANCIRANJA


OBRNITE SE NA NAS!

Kontaktirajte nas na telefonsko številko 080 1887  ali pa nam pišite na e-naslov poslovni.najem@si.mobilize-fs.com.