Renault skupina

Skupina Renault uvaja prvi industrijski Metaverse

Skupina Renault je z uvedbo industrijskega okolja Metaverse naredila nov korak v svoji digitalni preobrazbi. Sestavljen je iz štirih razsežnosti: množičnega zbiranja podatkov, digitalnih dvojčkov procesov, povezanosti (dobaviteljskega) ekosistema Supply Chain in skupka naprednih tehnologij. Do leta 2025 bo Metaverse omogočil za 320 milijonov evrov prihrankov, h katerim je treba prišteti še za 260 milijonov prihrankov pri zalogah, 60-odstotno skrajšanje rokov dobave vozil, 50-odstotno zmanjšanje ogljičnega odtisa proizvodnje vozil in prispevek k 60-odstotnemu zmanjšanju stroškov garancij, ki je cilj Skupine. Skupina Renault svojo ambicijo z Metaverse predstavlja na svojem srečanju Tech Industry Days, ki poteka v obratu Refactory v Flinsu.

Skupina Renault svojo digitalizacijo pospešuje s prvim industrijskim okoljem Metaverse. Tako je danes 100 odstotkov proizvodnih linij povezanih (8.500 primerkov industrijske opreme), nenehna sledljivost je zagotovljena v 90 odstotkih oskrbnih tokov in 100 odstotkov podatkov iz dobaviteljske verige – Supply Chain – gostuje v okolju Metaverse Skupine Renault, ki je veren posnetek fizičnega sveta, upravljanega v realnem času. Digitalna tehnologija, vključena v industrijo 4.0 od leta 2016, je že omogočila za 780 milijonov evrov prihrankov. Do leta 2025 bo omogočila za 320 milijonov evrov različnih prihrankov, h katerim se bo prištelo še za 260 milijonov evrov prihrankov pri zalogah, za 60 odstotkov krajše roke dobave vozil in za 50 odstotkov manjši ogljični odtis proizvodnje vozil, pa tudi pomembno zmanjšanje inovacijskih ciklov in prispevek k 60-odstotnemu zmanjšanju stroškov garancij, ki je cilj Skupine.