Tehnologija in inovacije

ENERGIJSKA UČINKOVITOST: PORTAL ECOGY SKRBI ZA NADZOR PORABE ENERGIJE V TOVARNAH SKUPINE RENAULT

ZGODBA
Ničelne emisije. To je zaveza Skupine Renault za njeno vozlišče ElectriCity in tovarno Cléon, ki naj bi jo udejanjili do leta 2025, do leta 2030 pa še v vseh ostalih industrijskih operacijah Skupine. Te zadeve se loteva po dveh poteh: z usmerjanjem k nizkoogljični energiji in s povečevanjem energetske učinkovitosti. Ključna za drugo je zmožnost sprotnega spremljanja in uravnavanja porabe energije v tovarnah. To je bil za ekipe Skupine Renault na terenu velik izziv. In uspelo jim je s portalom Ecogy, ki so ga razvili sami v rekordnem času, zdaj pa že deluje in daje rezultate. Kaj je torej Ecogy? Kako se uporablja? Kakšne konkretne ukrepe je prinesel in koliko energije dejansko prihranijo z njim? Pojdimo na ogled s Sébastienom in Xavierjem. 

Vožnja avtomobila brez armaturne plošče: tako bi lahko ponazorili upravljanje porabe električne energije Skupine Renault v svojih industrijskih obratih brez portala Ecogy. To orodje, ki porabo meri sproti, v realnem času, nato obdeluje in analizira podatke, je ključno za izboljšanje energetske učinkovitosti vsake tovarne. Na koncu pomaga Skupini doseči cilj ničelne emisije ogljika. Naša strokovnjaka pojasnita, zakaj je Ecogy tako pomemben.
Vložki so ogromni
Sébastien ne ovinkari: »Industrijski obrati porabljajo ogromne količine energije kot nekaj samoumevnega.« Leta 2021 so tovarne skupine Renault v Evropi porabile 4 TWh, od tega 2,1 TWh v Franciji. To je dovolj za enoletno napajanje mesta z 2,2 milijona prebivalci – mesta velikosti Pariza, recimo. »Te številke vam dajo občutek, kako veliki so vložki, povezani z izboljšanjem energetske učinkovitosti v obratih Skupine Renault.« dodaja Xavier, strokovnjak za inovacije in digitalno tehnologijo, ki se uporablja v industriji. 

Eno je vedeti, koliko tovarna porabi skupaj. A potem morate ugotoviti še, kaj porabi koliko in kako. Sistem za to pa je bilo treba zgraditi od začetka.  

Izhodišče: merjenje porabe v tovarni
Prvi korak v strategiji energetske učinkovitosti Skupine Renault – in prvi gradnik v sistemu, ki je prerasel v portal Ecogy – je bila namestitev 10.000 senzorjev v delavnicah (vključno s 1.500 v letu 2022) in povezovanje 8.500 procesov v oblak, večinoma v obratih, vendar tudi v pisarnah (v Tehnocentrih). 

»V Cléonu smo postavili 2.500 števcev električne energije ter 15 števcev plina in stisnjenega zraka,« se spominja Sébastien. »Tam se je začela naša avantura upravljanja z energijo!« 

»Ta gigantska množica nam je dala jasno sliko naše porabe energije v velikem obsegu in dodala nekaj več podrobnosti o porabi v celotnem obratu in v posamezni delavnicah. Še nikdar nismo imeli toliko podatkov,« se nasmehne Sébastien. 

»V Cléonu, kjer izdelujemo motorje, so odčitki pokazali, da je ogrevanje peči v livarni tisto, kar porabi največ energije – daleč največ.« 

Poraba peči pojasni, zakaj lakirnica porabi 39 odstotkov vse energije v obratu za sestavljanje karoserij. Na drugem mestu je strojna obdelava vključno z obratom montaže (16 odstotkov), na tretjem pa ogrevanje stavb (10 odstotkov).
Izziv: spremljanje vse porabe, ves čas in v realnem času
»Senzorji v obratu pošiljajo svoje podatke v oblak 24 ur na dan, sedem dni na teden,« pravi Sébastien. »To je ogromna količina podatkov. Za združevanje, obdelavo, analizo in upravljanje teh podatkov smo resnično potrebovali orodje, ki bi nadomestilo tisto, ki smo ga morali prenehati uporabljati 1. avgusta – in potrebovali smo ga hitro. Ecogy smo razvili sami, glede na naše natančne zahteve,« se spominja.

Ekipe Skupine Renault so se lotile dela, združile svoje strokovno znanje in v manj kot šestih mesecih zgradile portal Ecogy. Ta je enotno okno za sledenje vsemu, kar tovarna porabi: elektriko, zrak, vodo, plin itd. Portal je zaživel 1. avgusta 2022 in okronal izjemen primer skupinskega dela! Ecogy je učinkovit, enostaven za uporabo in tudi vse ostalo, kar mora biti. Več kot 350 uporabnikov zdaj upravlja in analizira podatke, ki jih zbirajo senzorji. Enkrat na teden se sestane 33 vodij energetike (kot je Sébastien), da izmenjajo najboljše prakse, govorijo o svojih specifičnih ciljih, razdeljujejo nadzorne plošče, ki so jih ustvarili po meri (2.000 in število še narašča) ter izmenjujejo nasvete.  

»Ecogy ponuja veliko več kot surove podatke! Uporabite ga lahko za ustvarjanje lastnih nadzornih plošč z uporabo poljubnih parametrov, nastavitev opozoril o prekomerni porabi, navzkrižno sklicevanje med porabo in drugimi dejavniki, kot je vreme, primerjavo porabe v raznih podobnih objektih itd.,« navdušeno pripoveduje Sébastien. »Ecogy uporabljamo za nadzor vseh naših tovarn in odkrivanje morebitnih odstopanj ali nepravilnosti. Ko jih odkrijemo, jih preučimo, da najdemo vzrok, in čim prej sprejmemo enega ali več korektivnih ukrepov,« je ponosno dodal Sébastien.  

Ker gresta zmanjševanje ogljičnega odtisa in varčevanje z energijo z roko v roki, platforma pridobiva podatke tudi od dobaviteljev energije. »Takšna izmenjava podatkov pomaga vsem, na primer o tlaku v plinskem omrežju,« nadaljuje Sébastien.
Rezultati: ukrepi za varčevanje z energijo se že izvajajo
»Portal Ecogy je nameril številne priložnosti za optimizacijo rabe energije v industrijskih objektih. In kmalu je začel meriti tudi izboljšave,« z žarom pove Xavier. 

V tovarni Batilly, kjer izdelujejo lahka gospodarska vozila Master, senzorji zdaj uravnavajo toplozračne zavese z naglo delujočimi navojnimi vrati, ki notranjščino stavbe povezujejo z zunanjim prostorom. Ta sistem je toplotne izgube zmanjšal za 80 odstotkov in poskrbel za prihranke v vrednosti 80.000 evrov na leto. V tovarni Sandouville, kjer izdelujejo dostavnike Trafic, so na elektromotorje, ki poganjajo varilne enote v karosernici, vgradili regulatorje hitrosti. Zgolj s prilagajanjem hitrosti proizvodnega postopka so te naprave porabo zmanjšale za sedem odstotkov. 

V tovarni Cléon, kjer izdelujejo motorje in menjalnike, so senzorji pomagali odkriti nenormalne nastavitve delovanja ene od klimatskih naprav. Uskladitev nastavitev je hitro odpravila povzročeno prekomerno porabo energije.  

Obeti in možnosti: digitalna tehnologija pomaga izboljševati energetsko učinkovitost
»Zdaj imamo enoletne podatke o porabi 24 ur na dan, sedem dni na teden iz 25 obratov. Ta rudnik podatkov je izjemno dragocen za upravljanje energetske učinkovitosti z najsodobnejšimi digitalnimi orodji,« nadaljuje Xavier. Zdaj je cilj vzpostaviti standardne vzorce in začeti izdelovati projekcije. Skupina Renault razvija napovedni pristop k porabi energije v obratu z uporabo umetne inteligence. »Še vedno postavljamo temelje, vendar je cilj tovarnam zagotoviti napoved njihove dnevne porabe na podlagi njihovega specifičnega delovanja, na primer, v tovarni za sestavljanje vozil glede na število vozil, ki jih izdela,« dodaja Xavier. 

Zahvaljujoč možnostim, ki jih odpira orodje za spremljanje Ecogy, in razvoju umetne inteligence Skupina Renault namerava porabo v vseh svojih industrijskih obratih od leta 2021 do leta 2025 zmanjšati za 25 odstotkov. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti in bolj kompaktno ureditvijo obratov so izpuste onesnaževal že zmanjšali za 25 odstotkov. Sébastien, Xavier in ostali člani ekipe, ki dela na strategiji energetske učinkovitosti Skupine Renault, imajo vse razloge, da so ponosni na to, kar so dosegli. Zahvaljujoč njihovemu delu se Skupina Renault po energetski učinkovitosti uvršča med vodilne proizvajalce avtomobilov na svetu.  

Porabiti manj in bolje S pogodbami o dobavi energije iz obnovljivih virov, ki jih sklepa Skupina Renault, se nenehno prispeva k razogljičenju njenega poslovanja in zaostruje nadzor nad stroški. Novembra 2022 je Skupina podpisala pogodbo o sodelovanju s podjetjem Voltalia, ki bo 50 odstotkov potreb Renaultovih proizvodnih obratov v Franciji do leta 2027 pokrivala z dobavo električne energije iz sončnih elektrarn.  

Večina fotografij in video posnetki za to zgodbo je na voljo na tej povezavi (v angleščini).