Renault Fleksi - več kot le financiranje

Renault Fleksi vam omogoča prilagojeno vrsto financiranja. Vašim željam in potrebam se prilagaja v glavnih treh točkah financiranja – pri izbiri pologa, mesečnega obroka in zaključku financiranja.
Renault Fleksi

Financiranje, ki se prilagaja vam.

Renault Fleksi je brezskrbna in fleksibilna oblika financiranja novega vozila z možnostjo financiranja preko kredita ali finančnega lizinga. Omogoča vam nižje mesečne obroke zahvaljujoč odkupni vrednosti vašega vozila in jamstvu prodajalca za povratni odkup vašega vozila ob koncu financiranja.
prednosti, ki vam jih prinaša Renault Fleksi
 • možnost financiranja brez pologa;
 • zajamčen odkup vozila s strani prodajalca;
 • nižji mesečni obroki, v primerjavi s klasičnim financiranjem;
 • več prilagodljivih možnosti ob koncu pogodbe,
 • možnost hitrejše menjave vozila, v koraku s hitrim tehnološkim razvojem,
 • možnost sklenitve večletnega avtomobilskega zavarovanja.
možnost izbire pologa
Vozilo lahko financirate brez pologa ali do maksimalno 30 % vrednosti vozila.
možnost izbire mesečne obveznosti
Zahvaljujoč odkupni vrednosti ob koncu financiranja so mesečni obroki nižji kot pri klasičnem financiranju. Na višino mesečne obveznosti lahko še dodatno vplivamo z višino pologa (višji kot je polog, nižji bo mesečni obrok in obratno).
fleksibilnost ob koncu financiranja
Ob koncu odplačilne dobe lahko izbirate med tremi možnostmi:
 • Odkup vašega vozila s strani prodajalca in možnost nakupa novega vozila.
 • Podaljšanje financiranja z refinanciranjem zadnjega obroka.
 • Zaključek financiranja s plačilom zadnjega obroka.

odkrijte več o Renault Fleksi

1. Kaj je Renault Fleksi financiranje?
Renault Fleksi je fleksibilna oblika financiranja novega vozila z možnostjo financiranja preko kredita ali finančnega lizinga, ki vam zaradi odkupne vrednosti vozila omogoča nižje mesečne obroke. Ob koncu pogodbe sami izberete možnost, ki najbolj ustreza vašim okoliščinam. V primeru, da se odločite za nakup novega vozila, vam Renault Fleksi zagotavlja odkup vozila s strani vašega pooblaščenega prodajalca po vnaprej določenih pogojih.
2. Kako Renault Fleksi financiranje deluje?
Na začetku plačate prilagodljiv polog, ki znaša med 0 % in 30 % vrednosti vozila. Višino pologa določite sami, pri čemer lahko vaše staro vozilo uporabite kot del pologa. Odkupna vrednost ob koncu financiranja bo določena na osnovi napovedi pričakovanega preostanka vrednosti vozila čez 3 ali 4 leta. To vam omogoča nižji mesečni obrok kot pri klasičnem financiranju.
3. Kaj se zgodi po izteku Renault Fleksi financiranja?

Ob koncu Renault Fleksi financiranja imate na voljo 3 možnosti:

 1. Izberete odkup vašega vozila s strani prodajalca in se po želji odločite za nakup novega vozila.
 2. Financiranje podaljšate in refinancirate zadnji obrok.
 3. Zaključite financiranje s plačilom zadnjega obroka in vozilo obdržite.
4. Kaj je pogodbena odkupna vrednost vozila?
To je odkupna vrednost, določena v pogodbi o financiranju, ki jo je potrebno plačati ob koncu financiranja (kot zadnji odkupni obrok). Odkupna vrednost je definirana na osnovi pričakovanega tržnega preostanka vrednosti vozila čez 3 ali 4 leta, upoštevajoč 20.000 prevoženih kilometrov letno.   
5. Kdo določi vrednost mojega vozila ob koncu Renault Fleksi financiranja?
V kolikor se ob koncu Renault Fleksi financiranja odločite za prodajo vozila vašemu prodajalcu, vrednost vašega vozila oceni neodvisni strokovnjak. Prodajalec jamči odkup vašega vozila po tej ceni, ki jo določi strokovnjak.
6. Kaj se zgodi, če je vrednost mojega vozila ob koncu Renault Fleksi financiranja višja od pogodbene odkupne vrednosti vozila?
Če je vozilo dobro ohranjeno in so tržne razmere za prodajo dotičnega modela vozila ugodne, bo vrednost vašega vozila višja od pogodbene odkupne vrednosti vozila. V primeru, da se ob koncu pogodbe odločite za prodajo vozila vašemu prodajalcu, lahko razliko uporabite kot polog za novo vozilo ali prihranek obdržite.
7. Kaj se zgodi, če je vrednost mojega vozila ob koncu Renault Fleksi financiranja nižja od pogodbene odkupne vrednosti?

Ob predpostavki, da bo vaše vozilo ob koncu financiranja v dobrem stanju in znotraj pogodbeno določenih kilometrov, bo najverjetneje vozilo tudi dobro ocenjeno. Če pa je bilo vozilo predelano, ima poškodbe zaradi trka ali če ima vozilo veliko število kilometrov, to lahko vpliva na vrednost vašega vozila.

V primeru, da se ob koncu financiranja odločite za prodajo vozila vašemu prodajalcu, vozilo pa je s strani neodvisnega strokovnjaka ocenjeno slabše od pogodbene odkupne vrednosti, razliko plačate prodajalcu, le-ta pa plača odkupni obrok po pogodbi o financiranju banki.

Še vedno pa imate možnost financiranje poplačati po pogodbeni odkupni vrednosti in postati lastnik vozila ali podaljšati financiranje in zadnji obrok refinancirati.

8. Ali lahko predčasno zaključim Renault Fleksi financiranje?

Da, Renault Fleksi lahko brez obveznosti predčasno zaključite po izteku dveh let, vendar v tem primeru izgubite možnost odkupa vozila s strani prodajalca po pogojih, določenih v pogodbi o povratnem odkupu. V kolikor financiranje zaključite prej kot v dveh letih, se vam zaračuna sorazmerni delež pridobljenih ugodnosti.  

9. Kaj lahko vpliva na vrednost mojega vozila ob koncu Renault Fleksi financiranja?

Vnaprej določena pogodbena odkupna vrednost vozila temelji na predpostavki 20.000 prevoženih kilometrov letno. V kolikor boste prevozili več ali manj kilometrov, to lahko vpliva na vrednost vozila ob koncu financiranja – v primeru presežka kilometrov, bo morda ocena vrednosti vašega vozila zaradi tega nižja ali obratno – vaše vozilo bo bolje ocenjeno in vrednost vozila bo višja od pogodbene odkupne vrednosti. To pa vam prinaša dodaten prihranek, ki ga lahko koristite kot polog za novo vozilo.

Zavarovanje
zavarovanje
Dolgoročni najem
dolgoročni najem