Launch Control in Multi Change Down

Tehnologije

Vklopite funkcijo Launch Control in dosezite najboljše speljevanje z mesta! Renault CLIO R.S. samodejno prilagodi nastavitve motorja, menjalnika in pomoči pri vožnji za najboljše speljevanje z mesta v slogu vrhunskih voznikov. Tehnologija Multi Change Down vam zagotavlja, da boste pri izhodu iz zavoja v najboljši prestavi. Do cilja boste prispeli, kot bi mignil!

Poraba pri mešanem ciklu 5,9 l/100 km. Emisije CO2 133 - 135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0339 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00076 g/km. Število delcev (x1011): 9,9. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.