Poraba pri mešanem ciklu 6,0 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2 136 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisija NOx: 0,022 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015 – 0,0007 g/km. Število delcev (x1011): 1,27. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.