Poraba pri mešanem ciklu 4,1 - 8,4. Emisije CO2 117 - 190 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0194 - 0,077 g/km. Emisiaj trdnih delcev: 0,00015 - 0,00213 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 - 3,64. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.