Poraba pri mešanem ciklu 4,2 – 4,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 107 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0089 – 0,0232 g/km. Emisija trdnih delcev: 0 g/km. Število delcev (x1011): 0. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.