* Vso dodatno opremo je mogoče naročiti posamično. Cene vključujejo DDV in namestitev, če sta bila oprema in vozilo naročena istočasno. Dodatno opremo je mogoče naročiti tako posamično kot v paketih