Poraba pri mešanem ciklu 4,4- 6,2 l/100 km. Emisije CO2 116 - 140 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,01- 0,0506 /km. Emisija trdnih delcev: 0,0002– 0,00083 g/km. Število delcev (x1011): 0,14- 11,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.