Pogoji sklenitve pogodbe o vzdrževanju

Pogodbo o vzdrževanju je mogoče skleniti za nova vozila, ki so mlajša od enega leta.

To pogodbo je mogoče skleniti za vsako novo osebno vozilo Renault pri nakupu vozila ali v roku 12 mesecev od datuma predaje vozila kupcu.

Pogodbe ni mogoče skleniti za električna vozila in vozila, ki se uporabljajo v športne namene.

Pogodba o vzdrževanju začne veljati na dan izteka redne garancijske dobe vozila, 24 ali 36 mesecev od datuma predaje vozila kupcu.