Uporabnik spletne strani in član kluba MY Renault izrecno dovoljuje Renault Nissan Slovenija, d.o.o. kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da vodi in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namene, določene v nadaljevanju. Upravljavec zbirke zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Uporabnik spletne strani in član kluba MY  Renault je prav tako seznanjen in dovoljuje samodejno oz. avtomatsko vpisovanje zbranih osebnih podatkov v elektronske obrazce na tej spletni strani.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o., sam ali s pomočjo pogodbenih partnerjev obdeluje in uporablja osebne podatke, posredovane preko vprašalnika, do preklica za naslednje namene obdelave in uporabe: statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, obvestil o novostih in/ ali ugodnostih, reklamnega gradiva in revij, vabila na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov ter posredovanje podatkov tretjim natančno določa Pravilnik o VOP družbe Renault Nissan Slovenija, d.o.o. in Katalog osebnih podatkov, ki jih upravlja Renault Nissan Slovenija, d.o.o.

Posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik sme v vsakem času preklicati svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov in ima pravico zahtevati spremembe ali izbris iz baze podatkov po e-pošti pisite.nam@renault.si ali pisno na naslov: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Prav tako lahko posameznik od upravljavca kadarkoli zahteva, da ta v 15 dneh preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v posameznem promocijskem sporočilu, po e-pošti ali pisno na zgoraj navedeni naslov.”

 

Omejitev odgovornosti


Vse informacije in gradiva na MY Renault strani so informativne narave. Družba Renault Nissan Slovenija se bo trudila za optimalno delovanje MY Renault, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo MY Renault. Vsi uporabniki uporabljajo MY Renault na lastno odgovornost. Niti družba Renault Nissan Slovenija, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi MY Renault ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na MY Renault ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Renault Nissan Slovenija tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Renault Nissan Slovenija ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe MY Renault.

Družba Renault Nissan Slovenija se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba Renault Nissan Slovenija lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na MY Renault ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.moj.renault.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z MY Renault. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Renault Nissan Slovenija za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Renault Nissan Slovenija kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.