Boulogne-Billancourt, 25. november 2020. Skupina Renault je danes napovedala preobrazbo svoje tovarne v Flinsu, iz katere bo ustvarila Re-FACTORY, prvo evropsko tovarno krožnega gospodarstva namenjeno mobilnosti s ciljem doseči negativne izpuste CO2 do leta 2030. Ta projekt, ki je del preobrazbene strategije Skupine, bo Renaultu omogočil, da bo deležen dobrobiti naglo rastočega vira vrednosti, hkrati pa utrdil svojo industrijsko dejavnost v Franciji. RE-FACTORY bo v skladu z zavezami Skupine sprejela dejavnost prenavljanja, ki zdaj poteka v obratu Choisy-le-Roi. Skupina Renault za zaposlene v obratih Flins in Choisy-le-Roi načrtuje podporne in izobraževalne sheme za razvoj veščin in ima za cilj v obratu do leta 2030 zaposliti več kot 3.000 ljudi.

»Ta napoved je plod izrednega dela Renaultovih ekip in konstruktivnih posvetovanj z našimi deležniki, vključno z lokalnimi skupnostmi. RE-FACTORY je svež veter za Renault, njegove zaposlene in za celotno dinamiko območja. Ta projekt temelji na naši pionirski zavezanosti krožnemu gospodarstvu, na naših vrednotah, našem strokovnem znanju in povsem ustreza našemu stremljenju k pozitivni preobrazbi naše industrije,« je dejal Jean-Dominique Senard, predsednik Renaultovega upravnega sveta.

Vprašanje okoljske preobrazbe in pričakovanja naših kupcev so Skupino Renault napeljali, da svojo strategijo usmeri z velikimi ambicijami na področju kakovosti in trajnosti svojih izdelkov ter prav tako z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Skupina Renault je prepričana, da krožno gospodarstvo prinaša izjemno močan potencial za rast. Ambicija Skupine je, da z RE-FACTORY stopi korak pred konkurente.

»Z RE-FACTORY bo Flins postavil evropska merila na področju krožnega gospodarstva. RE-FACTORY bo Skupini omogočil, da ponudi odgovore na vprašanja, ki se akterjem mobilnosti in celotni avtomobilski industriji postavljajo danes, še bolj pa jutri. Ta tovarna s ciljem, da do leta 2030 doseže negativno bilanco izpustov CO2, se povsem sklada z glavno strategijo Skupine, saj združuje krožno gospodarstvo, zmanjševanje izpustov, razvoj znanj in ustvarjanje novih dejavnosti za generiranje vrednosti,« je dodal Luca de Meo, Renaultov glavni izvršni direktor.

Obratovanje Re-FACTORY bo postopoma steklo v obdobju med letoma 2021 in 2024, ob tem pa bo slonelo na velikem omrežju partnerjev iz več sektorjev (zagonska podjetja, akademski partnerji, velike skupine, lokalne skupnosti …). Zgrajeno bo okrog štirih središč dejavnosti, katerih strokovna znanja bodo omogočala spremljanje celotne življenjske dobe avtomobila z delovanjem na glavnih sestavnih delih krožnega gospodarstva (dobavi, eko-zasnovi, ekonomiji funkcionalnosti, vzdrževanju, ponovni rabi, prenovi in predelavi).