Boulogne-Billancourt, 14. januar 2021 – Po predhodni odobritvi nadzornega sveta je Luca de Meo, glavni izvršni direktor Skupine Renault, danes predstavil novi strateški načrt "Renaulution", čigar glavni namen je preusmeritev strategije Skupine Renault od količine k vrednosti.

Ta strateški načrt je razdeljen v vzporedno uvedene 3 faze.

  • Faza "Resurrection", ki bo trajala do leta 2023, bo osredotočena na povečanje marže in likvidnosti.
  • Faza "Renovation", ki bo trajala do leta 2025, bo prinesla prenovo in obogatitev ponudbe ter tako prispevala k donosnosti znamk.
  • Faza "Revolution", ki bo nastopila z letom 2025, bo spremenila gospodarski model Skupine v smeri tehnologije, energije in mobilnosti, s tem pa Skupino Renault naredila za vodilno v vrednostni verigi nove mobilnosti.

Načrt "Renaulution" bo omogočil obnovo konkurenčnosti Skupine Renault zahvaljujoč

preseganju načrta 2022  z izboljšanjem učinkovitosti inženiringa in proizvodnje ter posledičnim zmanjšanjem fiksnih stroškov in izboljšanjem variabilnih stroškov po vsem svetu, izkoriščanju sedanjih industrijskih prednosti Skupine in njenega vodilnega mesta z električnimi vozili v Evropi, naslanjanju na Zvezo v prid povečanju obsega in dosega izdelkov, dejavnosti in tehnologij, pospeševanju razvoja storitev mobilnosti, storitev vezanih na energijo in tistih v zvezi s podatki in izboljšanju donosnosti skozi 4 različne poslovne enote, ki temeljijo na opolnomočenju znamk, ki so osredotočene na kupce in trge.

Nova organiziranost bo poskrbela za uvedbo tega načrta:

funkcije, z inženiringom v prvi vrsti, so odgovorne za konkurenčnost, stroške in roke uvedb na trg. Znamke so v celoti opolnomočene in same skrbijo za svojo donosnost. Skladno s to organiziranostjo, ki je osredotočena na vrednost, podjetje svojega poslovanja ne bo več merilo s tržnimi deleži in prodajnimi količinami, ampak z donosnostjo, ustvarjanjem likvidnosti in učinkovitostjo naložb.

Skupina si je postavila nove finančne cilje:

  1. Do leta 2023 naj bi Skupina dosegla več kot 3-odstotno maržo iz celotnega poslovanja, približno 3 milijarde evrov skupnega prostega denarnega toka (free cash flow)  iz poslovanja avtomobilske panoge v obdobju od leta 2021 do leta 2023, ter zmanjšanje naložb in stroškov za raziskave in razvoj (R&D) na približno 8 odstotkov prihodkov in da
  2. do leta 2025 naj bi Skupina dosegla najmanj 5-odstotno maržo iz poslovanja, približno 6 milijard evrov skupnega prostega denarnega toka² v obdobju od leta 2021 do leta 2025, ter izboljšanje dobička iz poslovanja avtomobilske panoge ROCE  za najmanj 15 odstotnih točk v primerjavi z letom 2019. Uresničenje načrta "Renaulution" bo Skupini zagotovilo trajnostno donosnost, obenem pa ohranjalo korak z uresničevanjem njene zaveze k dosegu ogljične nevtralnosti v Evropi do leta 2050.

1Načrt 2o22 za znižanje fiksnih stroškov za več kot 2 milijardi evrov v treh letih je bil predstavljen 29. maja 2020.

2Prosti denarni tok iz poslovanja avtomobilske panoge: denarni tokovi po odštetih obrestih in davkih (razen dividend od družb, ki kotirajo na borzi) z odštetimi materialnimi in nematerialnimi naložbami neto brez cesij +/- spremembe zahtevanih obratnih finančnih sredstev.

3ROCE = dobiček iz poslovanja avtomobilske panoge (Auto Operating Profit, vključujoč AVTOVAZ) * (1- povprečna davčna stopnja) / (PP&E + nematerialno premoženje + finančno premoženje - naložbe v RCI/Nissan/Daimler + potrebe po obratnem kapitalu WCR)