Zahteva potrjena

Hvala!
Pooblaščeni prodajalec Renault bo kmalu vzpostavil stik z vami.